Verslo analizės ir valdymo apskaitos sistemos sukūrimas

Visos įmonės vienaip ar kitaip analizuoja savo veiklą. Ar tai būtų formalizuotas subalansuotų rodiklių sąvadas (Balanced Scorecard), ar tiesiog esminių veiklos rodiklių (Key Performance Indicator) rinkinys, mes galime padėti parinkti gyvybingus, pamatuojamus, valdomus rodiklius svarbiausiems procesams. Kurdami rodiklių sistemą, prisilaikome principo „genialu tai, kas paprasta“.  Noras turėti daug sudėtingų išvestinių rodiklių paprastai lemia nesukontroliuojamą duomenų srautą. Nėra jokios prasmės iš rodiklio, jei iš jo  pokyčių nedarome jokių apčiuopiamų išvadų.

Taip pat padedame įmonei susikurti efektyvią valdymo apskaitos sistemą (Management Accounting System). Juk visi žinome, kad vien finansų apskaitos sistemos įmonei nepakanka. Verslo sprendimams priimti neužtenka žinoti bendro įmonės veiklos rezultato. Būtina vidinė kaštų, pajamų, pelno analizės sistema. Kartu su esminių veiklos rodiklių sistema valdymo apskaitos sistema padeda tvirtus pagrindus sėkmingai įmonės vadybai.