Veiklos efektyvumo valdymo principų diegimas

Veiklos efektyvumo valdymas (Corporate Performance Management) yra palyginti nauja sąvoka, atsiradusi maždaug nuo 2000-jų. Ji išplečia anksčiau paplitusią verslo analizės (Business Intelligence) sąvoką. Veiklos efektyvumo valdymas – tai ne tik informacinė duomenų analizės sistema, pateikianti pasirinktus rodiklius grafikų ar lentelių pavidalu. Tai įmonės vadybos kultūra, kai sprendimai priimami remiantis ne intuicija, o pasitelkiant įžvalgas, pagrįstas duomenų analize. Tai nėra paprasta. Tai reikalauja technologijų, įgūdžių, disciplinos ir pasiryžimo. Mes galime padėti parinkti tinkamiausias verslo analizės technologijas, sukurti veiksmingą analitinę aplinką ir padaryti dar daugiau – pasiūlyti įmonei nuolatinio tobulėjimo per veiklos efektyvumo valdymą kelią.