Paslaugos

Metidės konsultantai ir ekspertai, remdamiesi sukauptomis žiniomis ir praktine patirtimi, kartu su klientais  (įmonėmis ir organizacijomis) kuria efektyvius sprendimus verslui valdyti:

 • Verslo vadybos konsultacijos.  Ieškome efektyviausių sprendimų, taikydami tiek klasikinius verslo valdymo ir procesų optimizavimo metodus (Managеment Consulting),  tiek novatoriškas optimizavimo koncepcijas, tokias kaip Lean ir TOC.
 • Vadybos apskaitos ir analizės sistemos sukūrimas. Kuriame  ir tobuliname įmonės vadybos apskaitos sistemą (Management Accounting System), įskaitant esminių veiklos rodiklių (Key Performance Indicators) rinkinį, kaštų valdymo principus ir veiklos analizės pagrindus.
 • Projektų valdymas.  Imamės vadovauti informacinių sistemų diegimo bei verslo pokyčių projektams ir pasiekiame, kad projektas būtų įvykdytas laiku, kokybiškai ir optimaliais kaštais.
 •  Informacinių sistemų auditas. Vertiname tiek įmonės informacinių technologijų būklę, tiek verslo valdymo sistemos stovį.
 • Galimybių studijos parengimas. Kaštų – naudos analizė. Analizuojame, kokių pokyčių informacinėje aplinkoje įmonė siekia ir ar ji yra pasirengusi pokyčiams. Pateikiame rekomendacijas ir ekonominį pokyčių kaštų/naudos vertinimą.
 •  Verslo valdymo sistemos ( angl.-  ERP)  parinkimas. Pasiūlome galimus sistemų ir diegėjų variantus, paruošiame reikalavimus pasiūlymui, atstovaujame klientą tiekėjų atrankoje ir derybose.
 • Verslo valdymo sistemų diegimas. Nors patys VVS nediegiame, diegime padedame klientui – valdant diegimo projektą, vertinant diegimo kokybę, ruošiant duomenis ar startuojant.
 • Verslo valdymo sistemų priežiūra. Padedame apsispręsti dėl sistemos plėtros, sudaryti optimalias priežiūros sutartis, sprendžiame konfliktus su diegėjais.
 • VVS aptarnavimas ir konsultacijos. Mūsų VVS konsultantai gali kvalifikuotai konsultuoti šių sistemų vartotojus:
  • SAP
 • Mokymai. Rengiame mokymus  mūsų vykdomos veiklos temomis. Mokymų efektyvumas pagrįstas ne tik teorija, bet realiais praktiniais pavyzdžiais.