Tiekėjų ir sprendimų atranka

Paprastai yra daugiau nei vienas tiekėjas ir daugiau nei vienas galimas sprendimas. Išsirinkti tinkamiausią yra ne pats lengviausias uždavinys. Mes padėsime užmegzti kontaktus su programinių sprendimų tiekėjais, gauti jų pasiūlymus, profesionaliai juos įvertinsime, dalyvausime susitikimuose ir pateiksime nešališką, objektyvią nuomonę apie visus galimus variantus.

Sprendimų atrankoje vadovaujamės penkiais pagrindiniais kriterijais:

Tiekėjas. Vertiname tiekėjo patikimumą, dydį, resursus, patirtį, esamą padėtį rinkoje. Nepamirštame klausimo: ar šiandien tinkamas tiekėjas toks pats bus ir po penkerių ar dešimties metų ?

Technologijos. Pirmiausiai tiriame, ar tiekėjo siūlomos technologijos suderinamos su kliento technologijomis – tiek programine, tiek aparatūrine įranga. Tikriname, ar naujosios siūlomos technologijos nepareikalaus papildomų lydinčių technologinių investicijų, pavyzdžiui, naujų tarnybinių stočių ar duomenų bazių valdymo programinės įrangos. Domimės siūlomo produkto istorija ir rinkos dalimi tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje.

Funkcionalumas. Aiškinamės, kokį būtinąjį ir pageidautiną funkcionalumą dengia standartinės siūlomo produkto dalys (moduliai, granulės, sritys ar pan.), koks funkcionalumas gali būti sukuriamas papildomai ir kokio realizuoti nepavyks. Šalia verslo procesų padengimo tiriame ir svarbiausius technologinio funkcionalumo aspektus, pvz. aparatūrinių resursų poreikį, nuotolinio darbo galimybes, greitaveiką, integracijos su kitais produktais galimybes, vartotojų teisių konfigūravimo specifiką. Taip pat su tiekėju aptariame produkto licencijavimo tvarką, pavyzdžiui, galimybes plėsti vartotojų skaičių, skaldyti licencijos pirkimą į kelias dalis ir pan.

Palaikymas. Jau atrankos fazėje galvojame apie tai, kaip vyks sistemos palaikymas diegimui pasibaigus. Todėl atkreipiame dėmesį, ar tiekėjas savo klientams stengiasi sukurti „vartotojui palankią“ aplinką: kokias siūlo sistemos palaikymo sąlygas, ar turi klientams skirtą internetinį portalą, klientų forumą, ar turi standartizuotą mokymų sistemą.

Bendra naudojimo kaina (TOC - Total Cost of Ownership). Tiekėjai dažnai yra linkę pasiūlymuose nerodyti vienokių ar kitokių netiesioginių kaštų, siekdami atrodyti patrauklesni, pavyzdžiui, nenurodyti būtinos aparatūrinės įrangos kainos arba nurodyti tik fiksuotą metinį sistemos palaikymo mokestį, bet nenurodyti tikrųjų numatomų palaikymo kaštų. Mes visais atvejais skaičiuojame bendrą naudojimo kainą ne įsigijimo momentui, o artimiausiems trejiems metams. Į tokią kainą įtraukiame tiesioginę produkto įsigijimo kainą, papildomos aparatūrinės ir programinės įrangos įsigijimo kainą, tiesioginius diegimo kaštus, produkto palaikymo mokestį, numatomas palaikymo išlaidas. Taip pat vertiname ir traukiame į bendrą naudojimo kainą vidinius kaštus – sistemos diegimo ir administravimo kaštus, kuriuos klientas patirs netiesiogiai, diegimo ir sistemos eksploatavimo metu apkraudamas užduotimis savo darbuotojus. Tokiu būdu išgryninama tikroji projekto vertė, kuri gali smarkiai skirtis nuo nurodytosios tiekėjų pasiūlymuose.

Šios fazės rezultatas yra rekomendacinis dokumentas, apibendrinantis visus galimus variantus pagal atrankos kriterijus. Pabrėžiame, kad nenaudojame itin formalizuotų atrankos metodikų, tokių kaip SWAT analizė ir panašių. Mažoje Lietuvos rinkoje pasirinkimų, deja, dažniausiai nebūna tiek daug, kad vertėtų jomis naudotis. Vietoje to tiesiog išreiškiame savo nuomonę, pagrįstą surinktomis žiniomis ir savo penkolikos metų patirtimi verslo valdymo sistemų diegime.