Esamos informacinių technologijų būklės auditas

VVS (ERP) būklės įvertinimas

Verslo valdymo sistema (VVS, arba, kaip Lietuvoje priimta sakyti, ERP) yra esminis įmonės informacinės sistemos fragmentas. Sunku rasti įmonę, kurią turimas sprendimas tenkintų visu šimtu procentų. Diskusijose su tiesioginiais ir netiesioginiais sistemos vartotojais, administratoriais, vadovais tiriame VVS (ERP) būklę tokiais aspektais:

 • Verslo atitikimo ir padengimo pločio: kiek ir kokius verslo procesus kokybiškai padengia sistema, kiek padengia dalinai ir kiek nepadengia visiškai. Įvertiname, kokius verslo procesus galima būtų optimizuoti ir automatizuoti informacinių sistemų pagalba.
 • Aptarnavimo ir plėtros: kiek esama sistema lanksti pakeitimams ir papildymams; kaip sekasi prižiūrėti ir plėtoti sistemą įmonės vidiniais resursais, kokia palaikymo iš sistemos tiekėjų kokybė ir kaštai.
 • Naudojimo patogumo: išklausome subjektyvią darbuotojų, daugiausia laiko praleidžiančių sistemoje, nuomonę dėl sistemos ergonomiškumo, asmeninimo, patogumo; matuojame vidutinius standartizuotų procedūrų, tokių kaip SF įvedimas, laikus.
 • Technologiniu: ar tenkina sistemos greitaveika, kokiose situacijose ji yra blogiausia; kokia yra sistemos klaidų, lūžių ar trikdžių statistika; kiek atvira yra sistema bendravimui su kitomis sistemomis; kiek sistema lanksti pakeitimams ir papildymams; kaip tenkinami nutolusių darbo vietų reikalavimai ir

Verslo analizės (BI) ir atskaitomybės sistemos būklės įvertinimas

Verslo analizės ir atskaitomybės sistemą traktuojame kaip atskirą nuo VVS sistemos. Mat beveik jokioje įmonėje šimtas procentų analizės arba ataskaitų nebus vykdomos iš VVS sistemos. Tokie sprendimai, kaip MS Excel ataskaitos (su duomenų importu iš VVS arba be jo), o dažnai ir specifikuoti BI (Business Intelligence) sprendimai, sukurti MS OLAP kubų, Business Objects ar kita technologija, yra verslo kasdienybė. Todėl atskaitomybės sistemą tiriame ir vertiname kaip visumą, analizuodami tiek VVS galimybes, tiek kitus naudojamus sprendimus, siekdami nustatyti, kiek ji atitinka verslo poreikius, kiek tenkina vartotojus tiek greitaveikos, tiek lankstumo, tiek savailaikiškumo aspektais.
Taip pat įvertiname, kokius verslo matavimo ir vertinimo rodiklius įmonė naudoja

Kitų programinių sprendimų įvertinimas

Jei yra kitų programinių sprendimų tam tikriems verslo procesams palaikyti, pavyzdžiui, Santykių su klientais valdymo (angliškai – CRM), dokumentų valdymo ar turinio valdymo sistemų, specializuotų programų gamybai, mažmeninei prekybai ar pan valdyti, tai peržiūrime ir juos. Akcentai šiuo atveju yra du: kiek esamas sprendimas tenkina verslo poreikius ir kaip sėkmingai šie programiniai sprendimai derinami su kitais.

Įmonės IT infrastruktūros įvertinimas

Prieš imantis pokyčių atskirose informacinėse sistemose, dažnai yra pravartu įvertinti esamą informacinę aplinką ir rasti jos silpnąsias vietas. Mes galime padėti:

 • Inventorizuoti turimą aparatūrinę įrangą (serverius, asmeninius kompiuterius, tinklo įrangą ir t.t.) ir pateikti išvadas dėl jos parametrų, būklės, fizinio ir moralinio pasenimo bei rekomendacijas įrangos atnaujinimui arba persikėlimui į virtualias saugyklas
 • Inventorizuoti turimą programinę įrangą ir pateikti išvadas dėl jos suderinamumo, versijų būklės ir legalumo
 • Patikrinti, ar serveriai yra sukonfigūruoti taip, kad dirbtų maksimaliai efektyviai ir saugiai
 • Patikrinti, ar įmonėje yra tinkamai naudojama, palaikoma ir periodiškai tikrinama atsarginių kopijų saugojimo aparatūrinė įranga
 • Peržiūrėti saugumo sistemą (ugniasienės, antivirusinė įranga, slaptažodžių sistema ir pan.) ir pateikti rekomendacijas jos tobulinimui
 • Peržiūrėti IT ir ryšių paslaugų tiekėjų teikiamų paslaugų kokybę ir kaštus, pateikti pasiūlymus šių paslaugų kaštų optimizavimui

Audito rezultatas

Etapo pabaigoje pateikiamas dokumentas, kuriame yra:

 • Esamos informacinės sistemos įvertinimas
 • Priežastys pokyčiams
 • Siūlomų pokyčių apibrėžimas (IT sistemų pokyčiai; kiti pokyčiai)
 • Pokyčių planas
 • Pokyčių biudžetas
 • Pokyčių rizikos įvertinimas
 • Pasirengimo pokyčiams įvertinimas