Sistemos plėtros gairių nustatymas

ERP sistemos tobulinimas yra nuolatinis procesas. Keičiasi verslo formos, jungiasi įmonės, atsiranda naujos verslo šakos, didėja duomenų srautai... Pats blogiausias ERP sistemos “tobulinimo” variantas yra, ko gero, principas “padarykit man šį pakeitimą rytoj, nors man jo reikėjo jau vakar”. Diegėjas, pasiginčijęs dėl terminų ir kainų, pakeitimą padarys – na, ne rytoj, bet po savaitės. Paskui dar vieną. Ir dar. Kol sistema taps sunkiai valdomu dalinių sprendimų rinkiniu. Ką gi daryti ?

Geriausia yra turėti ilgalaikį sistemos plėtros planą – pusmečiui, metams, dviems. Mes padėsime peržiūrėti sistemos nepadengiamus verslo poreikius ir nustatyti gaires sistemos plėtrai. Nustatysime darbų svarbą, apimtį, eiliškumą. Kartais pasiūlysime alternatyvius būdus problemoms spręsti. Pavyzdžiui, atsargų lygio planavimo uždavinį gali vykdyti atskiros specializuotos programos, papildomų darbo vietų poreikį kartais galima išspręsti, sukūrus atskiras darbo aplinkas už sistemos ribų, o ataskaitų poreikį išspręsti verslo analitikos (business intelligence) priemonėmis.