Pagalba duomenų migravimo procese

Dažname diegime duomenų migravimo darbas yra nepakankamai įvertinamas. Tuo tarpu dažnu atveju šis procesas yra sudėtingas ir pareikalauja ne tik techninių žinių, bet ne sykį ir daug varginančio rankinio darbo. Tai ypatingai aktualu, jei visi duomenys ar jų dalis migruojami iš prastai struktūrizuotų, nevientisų šaltinių (pvz., MS Excel lentelių ar html dokumentų). Migravimą sunkina ir sprendimai prieš migruojant duomenis stipriai pertvarkyti, pavyzdžiui, perkoduoti pirkėjus ar sujungti į vieną sąrašą dviejų grupės įmonių naudotus prekių sąrašus. Dar labiau migravimo darbus komplikuoja atsakomybės ir darbų nepasidalinimas tarp diegėjo ir kliento. Toks “antklodės tampymas į abi puses” yra sužlugdęs ne vieno diegimo starto datą.

Mes apsiimsime valdyti duomenų migravimo procesą, o prireikus ir patys aktyviai dalyvausime jame. Padėsime sukurti geriausias duomenų migravimo strategijas, prireikus pasiūlysime patogiausias pagrindinių duomenų (master data) tvarkymo schemas, prižiūrėsime duomenų paruošimą, tarpinkausime tarp kliento IT skyriaus ir diegėjo komandos. Jei reikės, operatyviai rasime papildomų resursų rutininiams darbams atlikti.