Funkcinių reikalavimų dokumento (FRD) sukūrimas

Pirmas žingsnis ERP diegimo projekte yra poreikių analizė ir funkcinių reikalavimų dokumento (FRD) sukūrimas. Tradiciškai poreikių analizę atlieka ir FRD kuria sistemos diegėjai. Tačiau dažnai tai baigiasi tuo, kad reikalavimų dokumentas labiau atspindi sistemos galimybes, nei tikruosius kliento poreikius. Diegėjai gali stengtis “užtušuoti” jiems nepatogių, sunkiai realizuojamų procesų svarbą. Be to, jie ne visada iki galo supranta vartotojų poreikius, ypač jei kalbama apie nestandartinius verslus ar atskirus procesus. Vėliau, po FRD pasirašymo, jis tampa pagrindiniu sistemos diegimo dokumentu. Visi netikslumai dokumente vėliau tampa nesutarimų šaltiniu.

Mes teigiame, kad tobuliausias būdas yra reikalavimų dokumentą kurti dviem etapais:

• Sukurti Funkcinius vartotojo reikalavimus - aukšto lygio teiginius apie tai, ką sistema turi daryti. Mes turime patirties, kaip tai padaryti, ištyrus vartotojų poreikius ir reikalavimus apibrėžiant aiškiai, suprantamai, vienareikšmiškai ir išsamiai.
• Pagal vartototojo reikalavimus ERP diegėjas atlieka trūkumų-atitikimų (angl. gap-fit) analizę ir nurodo, kokia apimtimi standartinė sistema vykdys funkcinius sistemos reikalavimus, kurie iš jų negalės būti įvykdyti, o kurie galės būti įvykdyti, bet turės būti sukurti individualiai klientui. Dažnai tai suformuluojama kaip atskiras dokumentas, vadinamas sistemos specifikacija.

Tokiu būdu išvengiama dviprasmybių. Tolesnio diegimo apimtis lengviau valdoma, o rezultatų priėmimas tampa gerokai paprastesnis.